სამართავი პანელით
50 ლარიანი პაკეტი
80 ლარიანი პაკეტი
100 ლარიანი პაკეტი
150 ლარიანი პაკეტი
პანელის გარეშე
5 ყოველ თვიურად
10 ყოველ თვიურად
15 ყოველ თვიურად
20 ყოველ თვიურად

Saitebis Damzadeba